ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διατροφική αξία της Φέτας

Το τυρί αποτελεί για τον άνθρωπο μια πολύ καλή τροφή γι' αυτό και καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι της διατροφής του. Ανάλογα με το είδος και τον τρόπο παρασκευής του περιέχει πρωτεϊνες, ασβέστιο και βιταμίνες σε διάφορα ποσοστά και διατροφική αξία.

Η Φέτα είναι το κυριότερο Ελληνικό τυρί. Είναι ένα τυρί με μεγάλη θρεπτική αξία. Εκατό (100) γραμμάρια Φέτας μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός ενήλικα άνδρα που εργάζεται μέτρια κατά το 1/3 ως προς τις πρωτεϊνες υψηλής βιολογικής αξίας, τη βιταμινη Α και τη ριβοφλαβίνη και κατά το μισό και πλέον σε ασβέστιο.

Χρήσεις της Φέτας

Η Φέτα χρησιμοποιείται στη χώρα μας κατά πολλούς τρόπους, που σε πολλές περιπτώσεις έχουν αντιγραφεί και από άλλους λαούς. Ευρύτερα γνωστή σήμερα είναι η συμμετοχή της στη σύνθεση της ελληνικής χωριάτικης σαλάτας, της γνωστής Greek Salad, που είναι η αγαπημένη σαλάτα τόσο των Ελλήνων όσο και των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας. Όμως η παραδοσιακή χρήση της ήταν και είναι σε συνδυασμό με ψωμί ως κολατσιό της εργατικής τάξης αλλά και ως συμπλήρωμα του μεσημεριανού και βραδινού γεύματος. Συχνά αποτελεί μεζέ του ούζου και του κρασιού. Χρησιμοποιείται επίσης στην παρασκευή μιας μεγάλης ποικιλίας τυροπιτών και χορτοτυροπιτών που προσφέρονται τόσο σε επίσημα όσο και σε ανεπίσημα γεύματα και δείπνα. Οι πίτες αυτές συχνά αποτελούν το κυρίως φαγητό πολλών οικογενειών, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές.

Η λέξη φέτα

Το τυρί που παρασκευάζεται σε μια συγκεκριμένη ζώνη της Ελλάδας

 1. από πρόβειο γάλα ή από μίγμα πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος,
 2. με την εφαρμογή της φυσικής και μη βιομηχανικής μεθόδου του στραγγίσματος χωρίς καμία πίεση.

Ο δεκαπεντάλογος της Φέτας

 1. Είναι κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που οφείλουμε να προστατεύουμε και να προβάλλουμε.
 2. Αποτελεί σημαντικό τμήμα του διαιτολογίου μας, καθώς καθένας καταναλώνει περισσότερα από 10 κιλά το χρόνο.
 3. Αναγνωρίστηκε από την ΕΕ ως ελληνικό παραδοσιακό προϊόν, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.
 4. Η πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της προστασίας της από την ΕΕ.
 5. Οι θετικές προοπτικές για την εμπορική της επιτυχία διασφαλίζονται μόνο με υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικό κόστος.
 6. Παρασκευάζεται αποκλειστικά στη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στ. Ελλάδα, τη Πελοπόννησο και τη Λέσβο από νωπό πρόβειο γάλα ή μίγματά του με γίδινο.
 7. Ωριμάζει για τουλάχιστον 60 ημέρες.
 8. Η υγρασία της δεν πρέπει να υπερβαίνει το 56%.
 9. Απαγορεύεται η παρασκευή της εκτός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής παραγωγής της.
 10. Απαγορεύεται η παρασκευή της εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής από πρόβειο και γίδινο γάλα που δεν παράγεται σ΄αυτήν.
 11. Απαγορεύεται η παρασκευή της από άλλα είδη γάλακτος.
 12. Απαγορεύεται η προσθήκη στο γάλα της τυροκόμησης αγελαδινού ή συμπυκνωμένου γάλακτος, σκόνης γάλακτος κ.α.
 13. Απαγορεύεται η χρήση αντιβιοτικών, συντηρητικών και χρωστικών.
 14. Απαγορεύεται να αναγράφονται στη συσκευασία της πληροφορίες και διατροφικοί ισχυρισμοί που παραπλανούν τους καταναλωτές.
 15. Απαγορεύεται με αγορανομική διάταξη το τυρί στην ελληνική χωριάτικη σαλάτα να είναι άλλα εκτός της φέτας.

Τι σημαίνει Π.Ο.Π.

Το 1992 η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλοντας να διαφυλάξει το ξε- χωριστό χαρακτήρα των αγρο- τικών προϊόντων, εξασφαλί- ζοντας στον Ευρωπαίο κατανα- λωτή τρόφιμα υψηλής ποιότητας με πιστοποιητικό ελέγχου, δημι- ούργησε συστήματα αξιοποίησης και προστασίας των γεωγρα- φικών ονομασιών και των παρα- δοσιακών προϊόντων.

Πρόκειται για τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προ- έλευσης (ΠΟΠ), Προστατευό- μενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα ΕΠΠΕ).

Ο όρος «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης» (Π.Ο.Π.) αποδίδεται σε ένα προϊόν του οποίου η παραγωγή, επεξεργασία και μεταποίηση πραγματοποιού- νται σε μια καθορισμένη γεω- γραφική περιοχή με αναγνωρι- σμένη και πιστοποιημένη τεχνο- γνωσία προκειμένου να δίνονται πληρέστερα στοιχεία αναγνώ- ρισης στον καταναλωτή.

Τα χαρακτηριστικά και η ποιό- τητα οφείλονται κύρια ή αποκλει- στικά στο περιβάλλον της περιοχής από την οποία προ- έρχεται. Το περιβάλλον αυτό περιλαμβάνει τόσο :

> Τους φυσικούς παράγοντες (κλίμα, βλάστηση κτλ)
> Όσο και τους ανθρώπινους παράγοντες.

Η ένδειξη Π.Ο.Π. σε άλλες γλώσσες μεταφράζεται : π.χ. PDO στα Αγγλικά, AOC στα Γαλλικά, DOC στα Ιταλικά.Πηγή
Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος